Disclaimer

Creditcardacties.nl is een website van Net Results. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27262079.

Inhoud
Acties, aanbiedingen en voorwaarden zijn veranderlijk en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Wij streven ernaar dat de aangeboden informatie op Creditcardacties.nl correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Creditcardacties.nl hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen risico. Net Results aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op deze websites is door Net Results niet geverifieerd.

Privacy
Wij respecteren de privacy van iedere bezoeker van Creditcardacties.nl. Onze privacy verklaring beschrijft de gegevens die worden verzameld op deze website en hoe deze worden gebruikt … meer >>

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo’s, zijn eigendom van Net Results of rechthebbende . Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is – anders dan uitsluitend voor privĂ©-gebruik – niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Net Results.